Rozmiar: 49786 bajtów   Rozmiar: 382391 bajtów Rozmiar: 296438 bajtów
Nowości w serwisie Zapoznaj się z naszą ofertą Zapraszamy do skorzystania z usług naszej stacji Inne Dane teleadresowe firmy


Przedsiębiorstwo Budowlano - Telekomunikacyjne "TELKON" Sp. z o.o.powstało w miesiącu styczniu 1996r. w wyniku przekształcenia spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlano - Telekomunikacyjne "KONIN", przejmując w całości jej mienie,pracowników oraz prawa i obowiązki w stosunku do osób trzecich.

Siedzibą organizacyjną Przedsiębiorstwa jest miasto Konin. Przedsiębiorstwo jako spółka cywilna, rozpoczęło swoją działalność z początkiem 1991r. Dynamiczny wzrost potencjału wykonawczego dał Przedsiębiorstwu możliwość podejmowania się realizacji coraz to większych przedsięwzięć i zwiększenia przerobów.
W roku 2001 firma otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9002:94. W roku 2003 firma po recertyfikacji uzyskała certyfikat ISO 9001:2000

Wykonujemy prace na terenie całego kraju.Polityka Jakości


Nadrzędnym celem w funkcjonowaniuPBT "TELKON" Sp. z o.o.jest dążenie do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów,Właścicieli, Pracowników, Społeczeństwa oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Przedsiębiorstwa i osiągnięcia trwałego sukcesu naszej Firmy.
Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań naszego Systemu Zarządzania Jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności i efektywności.
Biorąc pod uwagę oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych wyznaczamy i aktualizujemy cele jakości i dokonujemy przeglądu ich realizacji. Na podstawie tak zdefiniowanej Polityki Jakości podejmowane są wszystkie decyzje w naszej Firmie. Polityka Jakości i jej zasady są znane i realizowane przez cały personel Przedsiębiorstwa.